-=linUV=-
Valid CSS! Valid XHTML 1.0!

Dangerous Mars II

-: Continguts :-

L'objectiu fonamental del projecte baix el meu punt de vista, Ús aconseguir programar un joc senzill tŔcnicament, per˛ divertit alhora, gratuit, portable, i amb codi obert. Per altra banda, sabem que la indrustria dels jocs estÓ quasi completament dedicada al sistema Windows, el que provoca que Linux es guanye la reputaciˇ d'un Sistema Operatiu amb el que no van els jocs. Programar un joc portable, Ús la nostra forma de donar alternatives a les grans superproduccions d'entreteniment que hi han per al sistema de microsoft.
BÚ, per comenšar caldrÝa dir que no podem anomenar joc al codi que hi ha penjat a la pÓgina, per quÚ ara per ara sols es un conjunt d'instruccions per a traure imatges per pantalla. De tota manera, crec que el codi us pot servir per aprendre rÓpidament el funcionament bÓsic de les llibreries SDL.
L'enginy grÓfic del joc Ús molt senzill: BÓsicament estÓ format per sprites estÓtics, i sprites animats. (objectes CSpriteObject i CAnimObject) . Aquestes clases contenen les propietats grÓfiques necessaries , i tenen definits una serie de mÚtodes per visualitzar les imatges en pantalla. AšÝ es on s'utilitzen les funcions implementades per les llibreries SDL.
Una vegada es forme el grup de treball, ja es decidirÓ si cal reutilitzar part del codi que hi ha implementat, o es comenša de cero. En principi la meua idea era fer un joc de plataformes en 2D, per˛ caldrÓ la opiniˇ de la resta de gent interessada en formar part del projecte.

-:secarlos:-
-:txus:-

-: DM2 - Dangerous Mars II :-

Si vols provar el joc, primer t'has de baixar la llibreria SDL d'ašÝ www.libsdl.org.
I clar, el codi de DM2.
Animat i enrola't.
Visita la pÓgina de linuv a SourceForge, i subscriu-te a la llista de desenvolupament del joc.

-:secarlos:-
-:txus:-
SourceForge Logo